Privacy-beleid

  • SEFF houdt voor het verlenen van haar diensten uw naam,  e-mail-adres, toegangsnummer en indien van toepassing uw betaalgegevens vast. Met het aan SEFF verschaffen van deze gegevens stemt u er mee in, dat SEFF hiervan gebruikmaakt in haar communicatie met u. 
  • Daarnaast worden kwantitatieve gebruiksgegevens bewaard om steeds de geboden informatie op de behoeften af te stemmen.
  • SEFF verbindt zich deze gegevens niet, behalve als zij daartoe op wettelijke gronden wordt gedwongen, aan derden te verstrekken.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.