Waar staat SEFF voor?

Doel

Stimuleren elektrisch & hybride varen in de Provinsje Fryslân

 • Duurzame ontwikkeling van de watersport (sector) in Fryslân
 • Rust op het water
 • Verlagen van de belasting van het milieu door uitstoot terugdringing 
 • 2.000 "schoon" aangedreven (elektrisch / hybride) vaartuigen in 2015 in Fryslân 
  (als onderdeel van de 100.000 voer-/vaartuigen voor Noord Nederland,
   waarvan 40.000 voor Fryslân, Energie akkoord 2007)

 

Rol van SEFF

 • Onafhankelijk
 • Schakel tussen Provinsje en praktijk (organisaties, bedrijfsleven, recreanten)
 • Aandragen ideeën en kennis
 • Inzetten praktijkervaring
 • Concrete projectvoorstellen
 • Zorgen voor draagvlak bij achterban

 

Onze focus

 • Vergroten E-vloot (met beschikbare technieken):
 • Nieuwbouw
 • Ombouw
 • Verbeteren en uitbreiden bestaande net van oplaadpunten
 • Vergroten kwaliteit aanbod (routes, arrangementen, enz.)
 • Innovaties in praktijk brengen (toepassen)
 • Duurzame energieopwekking (zonne-, wind- en alternatieve brandstoffen)

 

Activiteiten

promotie, zoals:

 • Grootse aftrap met Elektrisch Varen Paviljoen (Boot Holland, feb. 2009) 
 • klik hier voor reportage
 • Elektrisch (er)vaar -dagen op het water zoals de presentatie op de Frisian Boat Show 18&19 april 2009
 • Klik hier voor reportage
 • Elektrisch en Hybride Varen Paviljoen op HISWA te Water in IJmuiden september 2009
 • Publiciteit in algemene pers en watersportbladen
 • Kennis en informatie beschikbaar stellen
 • Projecten initiëren of hierin participeren:
 • Stimulering ombouw (particulier en verhuurders)
 • Verbeteren vaargebied/voorzieningen
 • Toepassen duurzame energiebronnen

 

Olievlekwerking

Huidige innovatieklimaat in Fryslân is zeer goed! Deze provincie wil volle kracht vooruit en heeft de ambitie!

 

Onze verwachting:

De transitie naar Elektrisch & Hybride varen zet door! Vanuit Fryslân als "olie" vlek over Nederland en de wereld.

Wat dit aangaat werkt SEFF samen met landelijke Stichting Electrisch Varen (Nederland).