Laatste nieuws

 

5 februari 2015


16 oktober 2014
Subsidie elektrisch varen groot succes
Subsidie-plafond al bereikt


1 juni 2014
NK Zonneboot race 2014
en ReuzeDei 2014


29 mei 2014
Elektrisch Varen met Fischer Panda in Heerenveen

5 april 2014
In Memoriam
Wim Renssen
mede-oprichter, secretaris en voorzitter van Stichting Electrisch Varen


19 februari 2014
EV-NL Paviljoen op HISWA van 5 t/m 9 maart

12 februari 2014
BOOT Holland 2014 bruist van enthousiasme met meer bezoekers dan in 2013

6 februari 2014
KUIPER Verzekeringen introduceert E-varen polis
Marktleider op watersportgebied helpt mee elekrisch varen te stimuleren.

 

Subsidieregeling elektrische boten

groot succes Subsidie-plafond al bereikt

In bijna 10 maanden tijd is het door de Provinsje Fryslân beschikbaar gestelde bedrag volledig z.g. "beschikt". Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer gedaan worden.

         Lees meer    

 

Reportage ReuzeDei & NK Zonneboot race

ReuzeDeiI Akkrum, dé duurzaamheid manifestatie

in Fryslân, was dit jaar voor de tweede keer

gastheer van de NK Zonneboot race.

 verzorgde er al het watertransport en de wedstrijdbegeleiding met louter elektrische boten. 

Lees meer      


 

Subsidieregeling  Fryslân-Laadpunt

Voor Gemeenten of Jachthavens  subsidieert de Provinsje Fryslân de installatiekosten van een
Fryslân-Laadpunt met 50% tot maximaal € 5.000.

 

Een Fryslân-Laadpunt heeft minimaal drie ligplaatsen en is primair bedoeld voor elektrisch en hybride schepen.

Er zitten  min. drie 16 Amp connectoren en één 3 x 25 Amp. 400 V krachtstroom aansluiting op één laadpunt.

Lees meer    
 

Walstroom en Vaarroutes in Fryslân

Ook voor SmartPhone en Tablet

Lees meer    


 

Waar staat SEFF voor?

 

SEFF is de stichting in Fryslân waar kennisinstellin- gen, de watersportrecreatie en -branche en organisaties uit de recreatie-, natuur- en milieu-sector in participeren.


Het doel van SEFF is het in de ruimste zin ontwikkelen van duurzaam varen gericht op versterking van de lokale economie .


SEFF heeft negen bestuursleden en een onafhankelijke voorzitter.

   Lees meer   

 

Subsidieregeling elektrische boten

De particuliere regelingen uit 2009, 2012 en 2013 zijn beëindigd.


Lees meer over regelingen uit 2012 en 2013 linksboven.

                   Lees hier meer over de oude 2009 regeling  

 Subsidieregeling verhuurkruisers

Deze regeling is in juni 2013 beëindigd

Lees meer   

 


 

 

 


 

Inloggen